Plezier in ondernemen

Ondernemen is leuk, met allerlei kansen en uitdagingen. Daar weet u als ondernemer alles van. Het is dan fijn als uw accountant echt van toegevoegde waarde is. Ons werkgebied bestaat uit de hele regio rondom Veenendaal, dus ook in Amersfoort, ArnhemBarneveld en Ede staan we voor u klaar! Wij bieden overzicht én inzicht, gaan voortvarend te werk en geven u regie. Persoonlijk contact is daarbij de sleutel. Bel met Hans van Veldhuizen of Anton van Steenis voor een inspirerende afspraak!

Vacatures:


Beginnend assistent accountant Zelfstandig assistent accountant Secretarieel & administratief medewerker Beginnend fiscalist Junior Bedrijfsadviseur

4 Voorbeelden voor u op een rij. Voor een vaste prijs per maand.

ZZP/EZ

€150 p.m

Prijsindicatie op basis van 250 facturen per jaar. Incl. aangifte IB, aangifte BTW, en jaarstuk IB.


Inclusief gebruik van onze online applicaties

DGA

€175 p.m

Prijsindicatie op basis van 250 facturen per jaar. Incl. aangifte IB, aangifte BTW, jaarrekening, salarisverwerking, deponering KVK en VPB.


Inclusief gebruik van onze online applicaties

VOF

€295 p.m

Prijsindicatie op basis van 700 facturen per jaar, 3 personeelsleden en 2 vennoten. Incl. aangifte IB, aangifte BTW, jaarrekening en salarisverwerking.


Inclusief gebruik van onze online applicaties

BV

€360 p.m

Prijsindicatie van 1100 facturen en 5 pers.leden. Incl. aangifte IB & BTW, jaarrekening, salarisverwerking, deponering KVK & VPB.


Inclusief gebruik van onze online applicaties

Ervaar onze voortvarendheid!

Of bel ons op 0318–559500!

Starten en groeien

U wilt als starter graag uw plannen kritisch en professioneel laten beoordelen. Staat u ook open voor adviezen en mogelijke verbeteringen? Of groeit uw onderneming en wilt u weten hoeveel financiering u nodig heeft? Is dit voldoende voor de hogere debiteuren- en voorraadposities? Of wilt u graag groeien en zoekt u een sparringpartner over hoe dit te realiseren?

Als ondernemende en voortvarende accountant helpt Van Harberden u graag om uw plannen en dromen te realiseren. Door onze jarenlange ervaring en kennis van bedrijven in verschillende branches zijn we overal voor in. Diverse bestaande klanten hebben van bedreigingen kansen gemaakt, waardoor groei realiteit werd. Of die startende ondernemer die zocht naar zijn onderscheidende vermogen in de markt.

Onze adviezen gaan ver. Uw succes is voor ons het mooiste compliment. Zoals die ene ondernemer. Wij hielpen hem in het zadel door social media in te zetten. Zijn omzet groeide met meer dan 10%.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!

Meer weten ?

Fusies en overnames

U ziet mogelijkheden voor uitbreiding en resultaatverbetering door een overname of door te fuseren met een andere onderneming. Welke stappen moet u hiervoor zetten? En wat zijn de risico’s en mogelijke gevolgen? Wat betekent dit voor uw eigen organisatie en cultuur?

Er zijn veel aspecten die bij een fusie of overname een rol spelen: juridisch, fiscaal, financieel en organisatorisch. Gelukkig heeft u als ondernemer daar niet iedere dag mee te maken. Juist daarom is het prettig dat u met een voor u vertrouwde adviseur kunt klankborden. Zo'n gesprek kan op korte termijn en natuurlijk ook buiten reguliere kantoortijden.

Van Harberden heeft regelmatig dit soort adviestrajecten bij de hand, waardoor we ondernemers vanuit ervaring en deskundigheid kunnen begeleiden. Daarnaast beschikken we over een netwerk met specialisten die snel kunnen schakelen en hun specifieke kennis (bijv. op juridisch gebied) graag voor u inzetten. Zo hebben we vorig jaar een groothandel begeleid in de overname van een partij, wat een mooie uitbreiding van het assortiment betekende. De overname bracht aanzienlijke voordelen in het gezamenlijk inkopen in China en het integreren van backoffice en verkoopondersteuning.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!

Meer weten ?

Personeel en organisatie

Personeel leuk? Vaak wel: samen als collega's de onderneming sterker en groter maken. En als team enthousiast voor de onderneming gaan en verbeteringen realiseren. Echter, personeel brengt hoe dan ook zorgen en problemen met zich mee. Collega's die niet functioneren, conflicten binnen het team en ziekte en uitval zult u herkennen. Tel daarbij de nodige administratieve verplichtingen waar u aan moet voldoen. Personeel is complex!

Voor wat betreft de administratie kunnen we u geheel ontzorgen door de begeleiding en hulp van Fiscount Loonservice. Zij verzorgt uw salarisadministratie en ondersteunt u in geval van zieke werknemers, ontslagzaken enzovoort.

Van Harberden is zelf ook ondernemer en werkgever. Daardoor weten we als geen ander hoe belangrijk gemotiveerd personeel is. Als voortvarende accountant adviseren we u om dreigende conflicten of zorgen om niet goed functionerende medewerkers goed aan te pakken. Hoe? Door u te helpen tijdig en op een gedegen manier gesprekken aan te gaan en een dossier te vormen. Soms is ons advies tijdelijk een externe coach in te schakelen, die uw medewerker weer in het zadel helpt. Eén van de cases uit onze adviespraktijk: een medewerker wist niet wat hij wilde en waar zijn kracht lag. Na diverse prettige gesprekken is de werknemer in goed overleg vertrokken naar een werkgever waar hij beter tot z'n recht kwam. Dubbele winst!

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!

Meer weten ?

Administratie en jaarrekeningen

Administratie zien ondernemers vaak als last- en kostenpost. Toch is een goede vastlegging van de activiteiten van uw onderneming van groot belang. Zo krijgt u namelijk goede informatie over de status van uw onderneming en voldoet u aan de geldende regelgeving. Een degelijke administratie vraagt de nodige deskundigheid, maar ook het optimaal benutten van de (digitale) mogelijkheden die er zijn om zo efficiënt mogelijk te administreren. Wat doet u zelf aan de administratie? Wat besteedt u uit? Hoe richt u uw administratie zo efficiënt mogelijk in?

Wij zetten onze expertise graag in om uw administratie zo efficiënt mogelijk in te richten. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de bestaande kennis in de organisatie. Denk aan het inlezen van bankmutaties, scan- en herkenmogelijkheden voor facturen, urenadministratie enzovoort. Dit kan concreet betekenen dat u een groter bedrag betaalt voor software, maar dat u aan de andere kant fors minder tijd kwijt bent aan de administratie. Gevolg: per saldo realiseert u een kostenbesparing. Van Harberden beschikt over legio praktijkvoorbeelden!

Wanneer uw administratie periodiek goed wordt bijgewerkt en de cijfers betrouwbaar zijn, is voor ons als accountant de jaarrekening opstellen eenvoudig. Een rommelige en deels nog uit te zoeken administratie kost meer tijd. Afhankelijk van de door u gewenste zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de jaarrekening kunnen we voor u bij de jaarrekening een samenstel- of beoordelingsverklaring afgeven. Wilt u een accountants (controle) verklaring bij de jaarrekening dan kunnen we die in samenwerking met een gespecialiseerd kantoor voor u verzorgen.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!

Meer weten ?

Belastingen en subsidies

Als ondernemer wilt u, logisch, graag optimaal gebruikmaken van de fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden. Optimaal wil in dit geval zeggen dat het voordeel in verhouding staat tot de kosten die u maakt. Wilt u graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen op fiscaal terrein? Uw adviseur bij Van Harberden kent uw situatie en belt u als zich een mogelijk fiscaal voordeel voordoet. Diezelfde adviseur volgt u kritisch zodat u binnen de fiscale bandbreedtes blijft. Wij waarschuwen u vanzelfsprekend als u die bandbreedte overschrijdt en risico's loopt.

Een persoonlijke relatie met u en uw bedrijf maakt dat we u optimaal kunnen adviseren. Onze collega’s hebben de nodige fiscale bagage in huis om vele vragen van een passend antwoord te voorzien. Concreet betekent dit dat zij bijvoorbeeld bij de fiscale aangiftes ook kijken naar het benutten van toeslagen, toepassen van middeling, vermindering van aanslagen en nog veel meer fiscale zaken.

Met onze nieuwsbrieven, mailings, workshops en persoonlijk contact blijft u op de hoogte van de meest actuele wijzigingen in wet- en regelgeving. We beschikken over de nodige kennis inzake de gebruikelijke subsidieregelingen als loonkostensubsidies, energie-investeringsaftrek enzovoort. Zo adviseerden we een klant bij het in dienst nemen van personeel om te kijken naar mensen in de WW of 50-plussers. Hiervoor zijn namelijk specifieke loonkostensubsidies mogelijk. Door deze tip heeft deze ondernemer nu de beschikking over een goede én goedkope arbeidskracht. Hebt u een specifieke situatie of vraag? In ons netwerk zitten ook subsidiespecialisten die u tot in detail kunnen ontzorgen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als ondernemer mee te doen aan Horizontaal Toezicht. Dit is een afspraak die we als drie partijen (Belastingdienst, u als ondernemer en wij als accountant) met elkaar maken om te zorgen dat de aangiftes op een goede en snelle manier worden afgewikkeld. U krijgt sneller duidelijkheid over uw aanslag, hebt minder controles en uw opmerkingen en vragen worden snel beantwoord.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!

Meer weten ?

Management en resultaat

Wilt u weten waar u verder resultaten kunt verbeteren binnen uw bedrijf? Wat is precies de juiste kostprijs van uw product of dienst? Zijn er nog besparingen te realiseren op bepaalde onderdelen? En beschikt u tijdig over de juiste managementinformatie om goed te kunnen sturen? Wat doet u met de cijfers die u nu krijgt?

Om de resultaten te volgen per klant, per omzetcategorie, per werknemer, per machine, per uur of per kilometer is het van belang dat op het juiste moment de juiste gegevens worden vastgelegd. De kosten voor dat inzicht moeten in verhouding staan tot wat het aan informatie oplevert. Een echte uitdaging om dit goed op te zetten en continu te verbeteren.

Van Harberden is u graag van dienst met kennis, kunde en middelen (waaronder bijvoorbeeld prognosetools, benchmarkgegevens en kostprijscalculaties). Op basis van onze jarenlange ervaring en diverse klantenkring kunnen we u helpen om de juiste informatie te krijgen. En, belangrijker nog, we analyseren deze informatie zodat u goede beslissingen neemt. Waar wilt u staan over vijf jaar? Hoe bereiken we dit en welke financiële gevolgen heeft dat?

Zo hebben we de laatste jaren ondernemers geholpen niet alleen maar naar de kosten te kijken, maar juist naar de omzet en de vermeerdering hiervan. Dit betekende bijvoorbeeld het zoeken naar alternatieve verkoopkanalen of bewust inzetten op lagere prijzen om meer omzet te realiseren. Daardoor ontstond een betere bezetting van de fabriek en dát leidde uiteindelijk tot meer resultaat.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!

Meer weten ?

Financieren en investeren

Het gaat even wat minder met uw onderneming. Gelukkig hebt u een gedegen plan om uit de dip te komen. Om uw plan te realiseren, is geld van de bank noodzakelijk. Helaas…de bank laat het afweten. Wat nu?

Een goede voorbereiding en analyse van de cijfers kan zo'n teleurstelling voorkomen. Van Harberden heeft ervaring hoe banken financieringsaanvragen beoordelen. Daarom zorgen we als dat nodig is voor alternatieven, zodat uw onderneming door kan. Er zijn volop nieuwe mogelijkheden: private investeerders, factoring (debiteurenfinanciering), crowdfunding of de beurs….

Als u wilt investeren, is de eerste vraag altijd: hoe gaat u dit financieren? Om die vraag te beantwoorden, is een goede doorrekening en analyse van de investeringskosten, de terugverdientijd, mogelijke rendementsverbeteringen en worstcase scenario’s noodzakelijk. Dankzij jarenlange ervaring kunnen wij u van dienst zijn met een goed plan (inclusief liquiditeitsprognoses) en hierbij goede investeringsmanieren adviseren.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!

Meer weten ?

Wagenpark en onroerend goed

Schaft u die auto nu op de zaak aan of toch niet? Is elektrisch rijden echt zo voordelig? Is uw pand in waarde gedaald en hebt u te maken met leegstand? Of overweegt u een pand te kopen in plaats van nu te huren?

Als ondernemer hebt u met dit soort vragen te maken. Een antwoord is vaak niet zo eenvoudig. Van Harberden ontzorgt u met maatwerk antwoorden, die passen binnen de toekomstplannen van uw onderneming. Daarbij spelen allerlei zaken een rol: veel of weinig kilometers door een vestiging in het buitenland? Wilt u groeien of continueren? Kunt u aflossen op uw onroerend goed of niet? Hebt u plannen het bedrijf over een aantal jaren te verlaten?

Dit soort vragen belanden regelmatig op ons bureau. Om tot een gedegen antwoord te komen, gebruiken we diverse modellen om snel en goed tot een berekening te komen. Die modellen houden rekening met allerlei aspecten (denk bijvoorbeeld aan BTW) en maken dat we samen de voordeligste keuze kunnen maken.

Hierin weegt natuurlijk ook uw persoonlijkheid mee. Concreet adviseerden we diverse ondernemers om de auto op de zaak aan te schaffen en de bijtelling gewoon te accepteren. Zij kunnen en willen geen sluitende kilometeradministratie bijhouden. In zo'n geval is een persoonlijke relatie handig én gemakkelijk.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!

Meer weten ?

Bedrijfsopvolging en verder

U bent de vijftig inmiddels gepasseerd en u hebt geen opvolger. Hoe moet uw onderneming straks verder? Of hebt u wel een opvolger, maar speelt leeftijd of deskundigheid een rol? Of hebt u een zoon die het bedrijf wil voortzetten en vraagt u zich af hoe u dat regelt met uw andere kinderen?

Bedrijfsopvolging kost tijd en vraagt een zeer zorgvuldige voorbereiding. Als een bestaande werknemer uw bedrijf overneemt, speelt emotie een minder grote rol. Juist met overnames binnen de familiekring speelt de bloedband een grote rol. Het laatste wat u wilt, is onenigheid en verstoorde relaties.

Juist bij bedrijfsopvolging is het erg waardevol als u een betrouwbare en eerlijke adviseur hebt. Een professional die u, uw familie en de onderneming goed kent en u vandaar uit eerlijk de spiegel voorhoudt. Bijvoorbeeld als het gaat om bevoordeling of het foutief beoordelen van uw kind als beoogd opvolger. Uiteindelijk bent u gebaat bij een advies over de stappen die u moet nemen om te komen tot bedrijfsopvolging. We hebben ruime ervaring in dit soort processen en adviseren objectief en integer. Alsof het ons eigen bedrijf is.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!

Meer weten ?

 • Ons team onderneemt met u mee
 • Altijd online inzicht in de cijfers
 • Kennis delen is de toekomst
 • Managementinformatie leveren is een ambacht
 • Van Harberden volgens relaties'Van Harberden is een betrouwbaar verlengstuk van onze business.'

  Voor administratieve, fiscale en personeelszaken vertrouwen wij op de expertise van Van Harberden Accountants. Wij ervaren de ondersteuning als zeer kundig, pragmatisch en bovenal met gevoel voor de situatie. Van Harberden verdiept zich in de business van de klant, wil de cultuur binnen ons bedrijf begrijpen en respecteert de mensen door ze aan te spreken en te helpen. Voor ons is het team van Van Harberden een betrouwbaar verlengstuk van onze business.

  Sander TreurCEO en Business Coach bij Odysseus
 • Van Harberden volgens relaties'Meer dan volwaardige sparringpartner'

  Van Harberden is al diverse jaren de huisaccountant van Labor Internationaal B.V. Hans van Veldhuizen is makkelijk benaderbaar, levert een professionele bijdrage en, niet onbelangrijk, de relatie is ook persoonlijk goed. Dat maakt dat ik Hans zie als een meer dan volwaardige sparringpartner. De bevestiging hiervoor kreeg ik toen Labor een overname wilde doen. De wijze waarop Van Harberden ons in die periode voorzag van informatie, was echt geweldig!

  René BroekmanCEO Labor Internationaal B.V.
 • Van Harberden volgens relaties'Gedreven persoon die verder gaat...'

  Anton van Steenis heb ik de laatste 15 jaar leren kennen als een gedreven persoon die verder gaat dan wat verwacht mag worden. Denkt mee als ondernemer in plaats van boekhouder, komt (on)gevraagd met goede adviezen, staat indien nodig ‘dag en nacht’ klaar om schouder aan schouder een probleem te tackelen en oplossingen te vinden. Meer pionier dan manager, met een vakkundig team achter zich. Kortom: aan iedere ondernemer aan te bevelen!

  Rien GelukManaging director Folietec B.V.
 • Van Harberden volgens relaties'Anton zet aan tot actie!'

  Ik ken Anton van Steenis en de organisatie Van Harberden / Fiscount Loonservice al vele jaren. Zijn manier van werken is een verademing in de accountancy omdat hij niet alleen zijn vak uitstekend beheerst maar daarnaast ook als een mede-ondernemer met je meedenkt en vooral ook doet! Hij zet aan tot actie, heeft daarbij een sterke drive, denkt mee in kansen en mogelijkheden. Is daarnaast vernieuwend en enthousiasmerend! Kortom, ik doe graag zaken met hem.

  Ruud HussenAdviseur/coach Circle of Quality B.V.

Maak direct een afspraak

Benieuwd wat wij als voortvarende accountant voor u kunnen betekenen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak!