Nieuws

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24 november

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24 november

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24 november

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17 november

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

17 november

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17 november

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17 november

Maak gebruik van de investeringsaftrek

11 november

Tarieven vennootschapsbelasting

11 november

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

11 november

Voorkom belastingrente

11 november

Bijtelling auto van de zaak

11 november