Nieuws

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

22 juli

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22 juli

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22 juli

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

15 juli

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

15 juli

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15 juli

Steunmaatregel varend erfgoed

15 juli

Publicatie Garantieregeling Evenementen

8 juli

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

8 juli

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

8 juli

Wijziging Leidraad Invordering

8 juli

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

1 juli