Nieuws

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

23 september

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

23 september

Bijtelling emissievrije auto

23 september

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

23 september

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

23 september

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

23 september

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

23 september

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

23 september

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

23 september

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

23 september

Aanpassingen bpm

23 september

Verlaging tarief verhuurderheffing

23 september