Nieuws

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

22 oktober

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

22 oktober

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

22 oktober

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

22 oktober

Bedragen NHG 2021 bekend

15 oktober

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

15 oktober

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

15 oktober

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

8 oktober

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

8 oktober

Uitwerking NOW-3

8 oktober

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

8 oktober

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

8 oktober