Duim Techniek

In 1995 begon Jelle Duim voor zichzelf. Vijfentwintig jaar later droeg hij zijn onderneming over aan een ander familiebedrijf. Intussen had hij een bloeiend bedrijf opgebouwd, gespecialiseerd in automatiserings- en besturingssystemen in de recylingbranche. Van Harberden was nauw betrokken bij de groei én overname.

Het bedrijf groeide flink in die vijfentwintig jaar, wat ook op financieel gebied veel veranderingen meebracht. Van Harberden wist door de jarenlange samenwerking alle ins en outs van het bedrijf en kon daarom goed adviseren en meedenken. Ze brengen creativiteit en daadkracht in. Zowel zakelijk als privé. Ze hebben voor ons zelfs een speciale tool ontwikkeld voor de zeer uitgebreide projectadministratie.

Toen we ons gingen beraden over de toekomst van Duim techniek heeft Van Harberden vanaf het begin meegedacht. Besloten werd het bedrijf in het belang van personeel, klanten en eigenaar te verkopen aan een collega-bedrijf. Van Harberden was er tijdens de gehele periode vanaf beslissing nemen tot ondertekening bij betrokken. We konden terugvallen op de specifieke kennis, input en ondersteuning die voor deze omvangrijke overname nodig was. Wij kijken daar met volle tevredenheid op terug.