Transparantie spreekt voor zich. Onze werkwijze en de verhouding kosten/baten kenmerkt zich door openheid. Uiteraard krijgt u inzicht in gemaakte uren en de bijbehorende tarieven.