Zeggen wat we waarnemen. Dat is eerlijkheid voor ons. Op basis van kennis, ervaring en onze ethische normen mag u rekenen op een rechtschapen voorstelling van de werkelijkheid. Omdat dát het langst duurt.