Administratie zien ondernemers vaak als last- en kostenpost. Toch is een goede vastlegging van de activiteiten van uw onderneming van groot belang. Zo krijgt u namelijk goede informatie over de status van uw onderneming en voldoet u aan de geldende regelgeving. Een degelijke administratie vraagt de nodige deskundigheid, maar ook het optimaal benutten van de (digitale) mogelijkheden die er zijn om zo efficiënt mogelijk te administreren. Wat doet u zelf aan de administratie? Wat besteedt u uit? Hoe richt u uw administratie zo efficiënt mogelijk in?

Wij zetten onze expertise graag in om uw administratie zo efficiënt mogelijk in te richten. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de bestaande kennis in de organisatie. Denk aan het inlezen van bankmutaties, scan- en herkenmogelijkheden voor facturen, urenadministratie enzovoort. Dit kan concreet betekenen dat u een groter bedrag betaalt voor software, maar dat u aan de andere kant fors minder tijd kwijt bent aan de administratie. Gevolg: per saldo realiseert u een kostenbesparing. Van Harberden beschikt over legio praktijkvoorbeelden!

Wanneer uw administratie periodiek goed wordt bijgewerkt en de cijfers betrouwbaar zijn, is voor ons als accountant de jaarrekening opstellen eenvoudig. Een rommelige en deels nog uit te zoeken administratie kost meer tijd. Afhankelijk van de door u gewenste zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de jaarrekening kunnen we voor u bij de jaarrekening een samenstel- of beoordelingsverklaring afgeven. Wilt u een accountants (controle) verklaring bij de jaarrekening dan kunnen we die in samenwerking met een gespecialiseerd kantoor voor u verzorgen.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!