Personeel leuk? Vaak wel: samen als collega’s de onderneming sterker en groter maken. En als team enthousiast voor de onderneming gaan en verbeteringen realiseren. Echter, personeel brengt hoe dan ook zorgen en problemen met zich mee. Collega’s die niet functioneren, conflicten binnen het team en ziekte en uitval zult u herkennen. Tel daarbij de nodige administratieve verplichtingen waar u aan moet voldoen. Personeel is complex!

Voor wat betreft de administratie kunnen we u geheel ontzorgen door de begeleiding en hulp van Fiscount Loonservice. Zij verzorgt uw salarisadministratie en ondersteunt u in geval van zieke werknemers, ontslagzaken enzovoort.

Van Harberden is zelf ook ondernemer en werkgever. Daardoor weten we als geen ander hoe belangrijk gemotiveerd personeel is. Als voortvarende accountant adviseren we u om dreigende conflicten of zorgen om niet goed functionerende medewerkers goed aan te pakken. Hoe? Door u te helpen tijdig en op een gedegen manier gesprekken aan te gaan en een dossier te vormen. Soms is ons advies tijdelijk een externe coach in te schakelen, die uw medewerker weer in het zadel helpt. Eén van de cases uit onze adviespraktijk: een medewerker wist niet wat hij wilde en waar zijn kracht lag. Na diverse prettige gesprekken is de werknemer in goed overleg vertrokken naar een werkgever waar hij beter tot z’n recht kwam. Dubbele winst!

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!