Wilt u weten waar u verder resultaten kunt verbeteren binnen uw bedrijf? Wat is precies de juiste kostprijs van uw product of dienst? Zijn er nog besparingen te realiseren op bepaalde onderdelen? En beschikt u tijdig over de juiste managementinformatie om goed te kunnen sturen? Wat doet u met de cijfers die u nu krijgt?

Om de resultaten te volgen per klant, per omzetcategorie, per werknemer, per machine, per uur of per kilometer is het van belang dat op het juiste moment de juiste gegevens worden vastgelegd. De kosten voor dat inzicht moeten in verhouding staan tot wat het aan informatie oplevert. Een echte uitdaging om dit goed op te zetten en continu te verbeteren.

Van Harberden is u graag van dienst met kennis, kunde en middelen (waaronder bijvoorbeeld prognosetools, benchmarkgegevens en kostprijscalculaties). Op basis van onze jarenlange ervaring en diverse klantenkring kunnen we u helpen om de juiste informatie te krijgen. En, belangrijker nog, we analyseren deze informatie zodat u goede beslissingen neemt. Waar wilt u staan over vijf jaar? Hoe bereiken we dit en welke financiële gevolgen heeft dat?

Zo hebben we de laatste jaren ondernemers geholpen niet alleen maar naar de kosten te kijken, maar juist naar de omzet en de vermeerdering hiervan. Dit betekende bijvoorbeeld het zoeken naar alternatieve verkoopkanalen of bewust inzetten op lagere prijzen om meer omzet te realiseren. Daardoor ontstond een betere bezetting van de fabriek en dát leidde uiteindelijk tot meer resultaat.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!