Als ondernemer wilt u, logisch, graag optimaal gebruikmaken van de fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden. Optimaal wil in dit geval zeggen dat het voordeel in verhouding staat tot de kosten die u maakt. Wilt u graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen op fiscaal terrein? Uw adviseur bij Van Harberden kent uw situatie en belt u als zich een mogelijk fiscaal voordeel voordoet. Diezelfde adviseur volgt u kritisch zodat u binnen de fiscale bandbreedtes blijft. Wij waarschuwen u vanzelfsprekend als u die bandbreedte overschrijdt en risico’s loopt.

Een persoonlijke relatie met u en uw bedrijf maakt dat we u optimaal kunnen adviseren. Onze collega’s hebben de nodige fiscale bagage in huis om vele vragen van een passend antwoord te voorzien. Concreet betekent dit dat zij bijvoorbeeld bij de fiscale aangiftes ook kijken naar het benutten van toeslagen, toepassen van middeling, vermindering van aanslagen en nog veel meer fiscale zaken.

Met onze nieuwsbrieven, mailings, workshops en persoonlijk contact blijft u op de hoogte van de meest actuele wijzigingen in wet- en regelgeving. We beschikken over de nodige kennis inzake de gebruikelijke subsidieregelingen als loonkostensubsidies, energie-investeringsaftrek enzovoort. Zo adviseerden we een klant bij het in dienst nemen van personeel om te kijken naar mensen in de WW of 50-plussers. Hiervoor zijn namelijk specifieke loonkostensubsidies mogelijk. Door deze tip heeft deze ondernemer nu de beschikking over een goede én goedkope arbeidskracht. Hebt u een specifieke situatie of vraag? In ons netwerk zitten ook subsidiespecialisten die u tot in detail kunnen ontzorgen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als ondernemer mee te doen aan Horizontaal Toezicht. Dit is een afspraak die we als drie partijen (Belastingdienst, u als ondernemer en wij als accountant) met elkaar maken om te zorgen dat de aangiftes op een goede en snelle manier worden afgewikkeld. U krijgt sneller duidelijkheid over uw aanslag, hebt minder controles en uw opmerkingen en vragen worden snel beantwoord.

Bent u geïnteresseerd in onze kennis en ervaring op dit gebied, neem contact met ons op!