Gezond en verantwoord (thuis)werken: Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) verplicht!

05-02-2021

Door de coronacrisis werken veel werknemers thuis of op hun vaste werkplek met extra maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het arbobeleid binnen de organisatie, of uw medewerkers nu thuis werken of op hun normale werklocatie.

Wet- en regelgeving

Sinds 1 december 2020 is de wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden aangevuld met de plicht voor werkgevers om te voorkomen dat werknemers in de werksituatie besmet kunnen raken met het coronavirus. Werkgevers moeten de besmettingsrisico’s inventariseren en in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vastleggen. Ook moeten ze een plan van aanpak maken met maatregelen om die coronarisico’s weg te nemen, om de maatregelen uit te voeren en toezicht te houden op de naleving ervan. Door de coronacrisis werken veel werknemers thuis of op hun vaste werkplek met extra maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het arbobeleid binnen de organisatie, of uw medewerkers nu thuis werken of op hun normale werklocatie.

De Inspectie SZW heeft op haar website bekendgemaakt dat de controles bij werkgevers in 2021 vooral gericht zullen zijn op die verplichtingen – en daarmee op de vraag of werkgevers ‘coronaproof’ werken. Het standaard boetebedrag voor het ontbreken van een RI&E is € 4.500 per overtreding en € 3.000 voor een ontbrekend plan van aanpak. Ontbreken beide, dan levert dat dus een totaal boetebedrag op van € 7.500. Indien in de arbeidssituatie besmettingsgevaren met het coronavirus bestaan en werkgevers het in ernstige mate nalaten om maatregelen te nemen, kan de Inspectie SZW de werkzaamheden stilleggen of de onderneming sluiten.
 

Bron: 05-02-2021