Machtiging VIA (vooraf ingevuld aangifte) 2019 aangevraagd

06-01-2020

Van Harberden heeft voor al haar klanten bij de Belastingdienst de VIA machtiging 2019 aangevraagd. De Belastingdienst stuurt u binnenkort een formulier waarmee u toestemming kunt geven voor de activering van de machtiging.

Wat is de VIA machtiging 2019?

Door het activeren van de VIA machtiging geeft u de Belastingdienst toestemming om de gegevens uit uw Vooraf Ingevulde Aangifte Inkomstenbelasting (VIA) digitaal bij ons aan te leveren. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot uw inkomen, hypotheek en banktegoeden voor zover deze bij de fiscus bekend zijn.

Wat doen wij met de gegevens uit de VIA?

Wij gebruiken de gegevens van de VIA om te controleren of we alle stukken voor de aangifte ontvangen hebben en om te controleren of de aangifte volledig is ingevuld. Hiermee verkleinen wij de kans dat de Belastingdienst achteraf vragen stelt of uw aangifte corrigeert.

Hoe activeert u de VIA machtiging?

De Belastingdienst stuurt u een brief met het formulier ‘registratie machtiging intermediair goedkeuren’ met daarin een activeringscode die wij weer nodig hebben om de gegevens digitaal op te halen bij de belastingdienst.

Wij verzoeken u het formulier gescand te mailen naar info@vanharberden.nl of op te sturen naar Landjuweel 12, 3905 PG Veenendaall.

De activeringscode is beperkt geldig.

Zorg er dus voor dat het formulier tijdig naar ons verstuurd wordt. De uiterste activeringsdatum vindt u op het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren’.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

PS Mocht deze informatie voor u niet van toepassing zijn, dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.

 

Bron: 06-01-2020